Contact

Contactadres en adressenadministratie

Elsje Kadijk-Van Deursen
Amazoneweg 90
2622 DT Delft
tel. 06 – 24 78 30 66
info@gereformeerdappel.nl

Financieel beheer

Cees Vogel
Merckenrif 97
1531 MP Wormer

IBAN :  NL79 INGB 0000 6089 22
t.a.v. Gereformeerd Appèl te Wormer

Webmaster

Hessel Holwerda
Spechtenhof 20
9502 SL Stadskanaal
webmaster@gereformeerdappel.nl