Home

Het Gereformeerd Appèl is een beweging van leden uit de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk die zich willen inzetten voor geloofsherkenning en kerkelijke toenadering.

Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van gebedsavonden. Op deze bijeenkomsten staat het gebed om eenheid tussen christenen centraal. Daarnaast wordt er veel gezongen en zijn er meditaties. De eerstvolgende gebedsavond is op zaterdag 30 september 2016 in Amersfoort.