Home

Het Gereformeerd Appèl is een beweging van leden uit de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk die zich willen inzetten voor geloofsherkenning en kerkelijke toenadering.

Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van gebedsavonden. Op deze bijeenkomsten staat het gebed om eenheid tussen christenen centraal. Daarnaast wordt er veel gezongen en zijn er meditaties. De eerstvolgende gebedsavond is op zaterdag 5 september 2015 in Amersfoort.

Driemaal per jaar geven we een doorgeefbrief uit. U kunt zich hier gratis op abonneren.